Kraków dla Księgarń

System ulg czynszowych

Od 2009 roku w Krakowie działa program wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających, uprawniający księgarzy i antykwariuszy do preferencyjnych czynszów w ramach lokali miejskich.

Czytaj więcej

Program wspierania działalności kulturalnej w księgarniach

Drugim – i równie kluczowym instrumentem wsparcia jest uruchomiony w 2016 roku program wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Czytaj więcej

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Informacji o programach wsparcia dla księgarń i antykwariatów udziela z ramienia Działu Literackiego KBF Krzysztof Żwirski

email:

krzysztof.zwirski@kbf.krakow.pl